Jane Grey: Biography, Zvisikwa, Basa, Hupenyu Hwepamoyo

Zviri Mukati:

Jane Grey: Biography, Zvisikwa, Basa, Hupenyu Hwepamoyo
Jane Grey: Biography, Zvisikwa, Basa, Hupenyu Hwepamoyo

Video: Jane Grey: Biography, Zvisikwa, Basa, Hupenyu Hwepamoyo

Video: The Forgotten Martyr: Lady Jane Grey | Full Movie | Jerica Henline | Emily Meinerding 2022, Gumiguru
Anonim

Jane Grey ndiye asina kuvhurwa Mambokadzi weGreat Britain, uyo asina kana kutaurwa mumabhuku mazhinji enhoroondo. Akatonga nyika kwemazuva mapfumbamwe chete, uye akazouraiwa nekurairwa kwehama yake.

Jane Grey: biography, zvisikwa, basa, hupenyu hwepamoyo
Jane Grey: biography, zvisikwa, basa, hupenyu hwepamoyo

Biography: hudiki "Lady J"

Jane Grey akaberekerwa mumhuri yemuzukuru waMambo Henry VII, Francis Brandon naHenry Grey (Marquis weDorset, akazotevera Duke weSuffolk). Iye akazvarwa muna Gumiguru 1537 muLeicestershire. Jane aive wedangwe. Vaviri vacho vakarota nezvemwanakomana-mugari wenhaka, asi ipapo vamwe vanasikana vaviri vakazvarwa: Katerina naMaria.

Jane aive mudiki uye asina kusimba. Vanhu vakapoteredza vakaona kufanana kwakasimba naambuya Maria Tudor. Jane aive nehumwe hwakajeka huso hwakacheneruka uye makenduru endarama.

Semwana mudiki, Jane aive nemazano akanakisa. Musikana uyu aidzidza zvakanaka uye aionekwa semumwe wevakadzi vakadzidza nguva iyoyo. Mushure mekuvandudzwa kwakaitwa naHenry VIII, kereke yakanga isisiri kudzora nyaya dzedzidzo uye vakadzi vakapihwa mvumo yekuzvidzidzisa, uye kwete chete kuzvara uye kwemumba.

Ehezve, panguva iyoyo yaive ichiri kufanana neumbozha, uye vanokudzwa chete ndivo vaikwanisa kuzvivandudza. Asi kwete izvi zvose mumiririri mukuru nzanga. Jane akada kudzidza. Haana kungoimba nekutamba, asi zvakare aikwanisa kuverenga nekutaura mitauro yakati wandei: chiGiriki, chiLatin, chiFrench, chiItaly. Akadzidza navo pauduku. Jane akazodzidza Spanish, Old Babylonian, Chihebheru, neArabic. Aive nechido kuverenga mabhuku mune yekutanga.

Musikana uyu akaratidza chivimbiso chikuru, saka vabereki vake vakasarudza kumutumira kunogara kudare raMambo Henry VIII. Jane akarerwa zvinoenderana nemakonona akaomarara ePuritanism. Iye kashoma kutora chikamu munharaunda zviitiko.

Maererano nemitemo yekutsiva pachigaro, aisafanirwa kuve mambokadzi, nekuti Henry VIII aive nenhaka dzakakwana. Paive nevatatu vaigona kunyorera chigaro chehumambo mushure mekufa kwake:

  • Edward VI;
  • Elizabeth;
  • Maria.

Naizvozvo, hapana akagadzirira Jane izvi. Zvisinei, hupenyu pachahwo hwaive kugadzirira kushamisika kukuru kuna Jane.

Hupenyu hwepamoyo hwaJane Grey

Mushure mekufa kwaHenry VIII, korona yakapihwa kumwanakomana wake, Edward VI wemakore mapfumbamwe. Wechidiki monarch aive zera raJane. Mhuri yake yaishuvira kuvaroora. Zvisinei, hapana chakauya pachiitiko ichi.

Mufananidzo
Mufananidzo

Jane akazove pawn mumitambo yakasviba yaDuke weNorthumberland, aive mukuru wehurumende pasi paEdward VI. Akamumanikidza kuti ave mukadzi wemwanakomana wake Lord Guildford Dudley. Panguva iyoyo, aingova nemakore gumi nemashanu ekuberekwa. Muchato wacho waive wakapetwa kaviri: pazuva rimwe chete, munin'ina, hanzvadzi yegumi nematatu Katherine, akange akaroorawo naHenry Herbert. Vaviri vanopfimba vaibva kumhuri dzakanaka dzeChirungu.

Imba yavo yakagara kwenguva inopfuura gore. Vakatongerwa rufu nekuda kwekumukira kukuru.

Mazuva Mapfumbamwe Mambokadzi weEngland

Nguva pfupi mushure memuchato, mudiki King Edward VI, anga asati aine makore gumi nematanhatu, akafa. Akafa nechirwere chetibhii. Mutongi weNorthumberland akaziva asati afa kuti mambo aive nezvinetso zvakakomba zvehutano. Pakazosvika gore ra1553, zvakava pachena kwaari kuti Edward VI haazorarama. Neichi chikonzero, akakurumidza kuroora mwanakomana wake. Vanyori venhoroondo vanobvuma kuti ipapo akamanikidza Jane kuroora vana vake. Zvakare, panguva yehupenyu hwaEdward VI, Mutongi akave nechokwadi chekuti akabvisa pakuda kwekutsiva kuchigaro chehushe vanun'una vake, Elizabeth naMary. Nechisarudzo cheparamende, vakanzi havasi vepamutemo.

Kwenguva yekutanga kubva Norman Conquest, pakanga pasina kana murume mumwe chete airwira chigaro. Chero zvazvingava, anotevera mambo weEngland aifanira kuve mukadzi. Saka Jane akazova mugari wenhaka huru.

Paakaziviswa kuti anga ava mambokadzi, musikana akafenda. Haana kumboshuvira korona, saka pakutanga akaramba chigaro.Nekudaro, iye anonyengera Duke akagonesa muroora wake neimwe nzira.

Mufananidzo
Mufananidzo

Jane akaziviswa Mambokadzi weEngland mazuva mana mushure mekufa kwaEdward VI, musi waChikunguru 10, 1553. Nekudaro, iye akangogara pachigaro chehushe kwemazuva mapfumbamwe. Nechikonzero ichi, zita rake harimo mumazita evatongi veEngland.

Mufananidzo
Mufananidzo

Zvakatora mazuva mapfumbamwe chete kuti mukoma waEdward VI, Mary, adaidze vatsigiri kuti vabatsirwe uye kuronga kupandukira mambokadzi mutsva. Mauto nemadzishe vakaenda kudivi rake. Jane akasara nababa vake chete naArchbishop weCanterbury Thomas Krumner. Pazuva rechipfumbamwe, akasara ari ega. Varwi pavakatora muzinda, baba vaJane vakataura chirevo chakadzika munhoroondo: “Buruka mwana wangu. Iwe hausi wepano. Akaita izvo chaizvo.

Jane nemurume wake vakasungwa muTower. Vakapedza mwedzi minomwe variko. Zvirongwa zveMambokadzi mutsva Mary hazvina kusanganisira kuurayiwa kwavo. Zvisinei, baba vaJane havana kuda kutsungirira mamiriro ezvinhu aya. Akabatana nevapanduki kunaMariya. Jane akaedza zvakare kuzivisa mambokadzi. Ipapo Maria aifanira kusaina gwaro rerufu rwehama nemurume wake.

Rufu

Jane, murume wake nababa vakaurayiwa musi iwoyo, Kukadzi 12, 1554, nekuda kwekupandukira Mambokadzi. Mukutaura kwake kwekufa, akabvumirana nemuchuchisi, asi akaramba kubvuma mhosva. Jane akakumbirawo ruregerero nekutora chigaro chehumambo.

Mufananidzo
Mufananidzo

Sekureva kwevakaona, paakavharwa kumeso, akarasa tarisiro yake muchadenga uye akatadza kuwana yekuchekesa. Ipapo akachema, kuti: “Ndoita sei? Aripi ?! ". Mumwe murume kubva muboka revanhu akamubatsira kuwana nzvimbo yacho. Aive nemakore gumi nemanomwe. Jane akave wekutanga kuEngland kufira kutenda.

Mufananidzo waJane Grey mune hunyanzvi

Iyo Gloomy Tower yakanga yaona kuurayiwa kwakawanda, asi kufa kwe "mambokadzi wemazuva mapfumbamwe" hakukanganwika kwenguva yakareba. Vadetembi, maartist, nevanyori vakatsaurira kwaari mabasa mazhinji. Inopenya pane iyo:

  • Pendi yaPaul Delaroche Kuurayiwa kwaJane Grey;
  • opera "Jane Grey" naHenri Bousset;
  • Rondedzero yaAlison Weir yechigaro choushe chaLady Jane neBlock;
  • iyo firimu naRobert Stevenson "The Rose of the Tudors" / "Mambokadzi Kwemazuva Mapfumbamwe".

Yakakurumbira nenyaya