Sezvacherechedzwa Ne & Nbsp; Kufungidzira KwaAnaki Anna, WeOrthodox

Sezvacherechedzwa Ne & Nbsp; Kufungidzira KwaAnaki Anna, WeOrthodox
Sezvacherechedzwa Ne & Nbsp; Kufungidzira KwaAnaki Anna, WeOrthodox
Anonim

Izwi rekuti "dormition" mumutauro wekare weRussia raireva kurara kana kufa. Musi waAugust 7 (maitiro ekare - Chikumi 25), Chechi yeOrthodox inopemberera pagore Kugara kwevakarurama Anna, amai veYeNzvimbo Tsvene Theotokos. Pazuva rino, vatendi vanokudza madzitateguru eropa aJesu Kristu, vakadzi vasina vana vanokumbira kuvapa vana. Maererano nengano, Anna nenzira inoshamisa akabereka mwanasikana wake mukukwegura, kubvira ipapo akazova muridzi wemadzimai emangwana.

Sezvo Dzidzo Yevakarurama Anna inozivikanwa neOrthodox
Sezvo Dzidzo Yevakarurama Anna inozivikanwa neOrthodox

Zvinoenderana neakatanga apokirifa echiKristu, Anna aive mwanasikana wemupristi Matthan. Akanga akaroora Joachim uye akatambura nekushaya mwana kusvika pakukwegura kwake kukuru, asi akaramba achitenda nekunamata. Mumazuva iwayo, kusavapo kwevana kubva kune vakaroora kwaionekwa sekusuruvara kukuru uye kunyadziswa, saka, rimwe zuva, kereke haina kugamuchira zvipo zvehoridhe inoera kubva kuna baba vamangwana vaamai vaMwari.

Joachim akaenda kunzvimbo isina vanhu uye masikati neusiku akanamata kuna Mwari chipo chemwana. Anna akakumbirawo kudenga zvakafanana. Munamato une shungu wevanhu vaviri vane moyo murefu uye vane rudo wakanzwikwa. Sekureva kwengano, Mutumwa akaonekwa kune vakaroora uye akazivisa kuberekwa kwemwana wavo akaropafadzwa. Murume nemukadzi vakasangana muJerusarema, uye pasina nguva vakava nemwanasikana, Maria.

Kusvikira makore matatu, Anna akarera mwana ari ega, ndokuzomupa kuchechi. Pazera ramakore makumi manomwe nemapfumbamwe, akafa murunyararo muJerusarema, asina kurarama kuti aone Annunciation kuMhandara Akaropafadzwa Maria. Munguva yekutonga kwaMambo Justinian I (527-565), tembere yakavakwa muDevter mukukudzwa kwake. Zvinotendwa kuti kubvira ipapo mutsvene akatanga kuzviratidza kuvakadzi vane nhumbu nekusimudzira kuberekwa kwevana vane hutano. Justinian II, ane mudzimai akaona chishamiso ichi, akagadziridza temberi yaAna. Gare gare, zvisaririra zvake uye chifukidziro (maforia) chakaendeswa kuConstantinople.

Pazuva rekufungidzirwa kwaAna akarurama, maOrthodox maKristu anorangarira chishamiso cherutendo, moyo murefu uye tariro, kuti mukadzi uyu akazviratidza, kunyangwe nekusuwa kwenguva refu kwekusurukirwa kusina mwana. Vapristi vanoyeuchidza vanamati kuti Jesu Kristu akaraira kushivirira seruponeso rwemweya; tariro isina muganho chete ndiyo inogona kuve garandi yemufaro usingaperi muMuponesi.

Musi waAugust 7, Kukwidziridzwa kweKufungidzirwa Kwekururama Anna kunoitirwa mumachechi eOrthodox. Zvinokurudzirwa kuti upe zuva iri kuchechi maunoda kugamuchira chirairo. Iwe unogona kuita chete zvinhu zvinokurumidza, zvimwe zvese zvinogona kumbosendekwa kune rimwe zuva - mutambo wemubatsiri unoreva kusashanda, ndiko kuti, kurega kubva kuzvisina basa kwemazuva ese.

Kana iwe usingakwanise kushanyira imba yekunamatira, dzokorora troparion kana kubatana kwaAnna akarurama kumba. Zvinotendwa kuti kutendeukira kumukadzi akarurama pazuva rekukwira kwake kunobatsira mhuri dzisina vana kuwana mufaro wakamirirwa kwenguva refu. Nekudaro, munamato unofanirwa kuzadzwa nekutendeuka kwechokwadi uye nekutenda kwakadzika.

Pazuva rekufungidzirwa kwaAmai veTheotokos, maOrthodox maKristu anogona kushanyira sketi yeakarurama Anna. Kushanya kwakadaro kwemweya kunovandudzwa muUkraine - 7 Nyamavhuvhu, vatendi vazhinji vanobva munyika dzakasiyana vanoshanyira chitubu chekuporesa chinonzi zita remusande mumusha weOnishkivtsi (junction yenzvimbo dzeTernopil neRivne). MaOrthodox maKristu anogona kunamata mu skete, vanonyura mudziva rinoyera uye vanogovana mufaro wemabiko evatenzi nemasisita emuno St. Nicholas Gorodok nunnery. Sekureva kwengano, chiratidzo cheSt.Ana chakamboonekwa pane saizi yeguta rinozara, ipapo chitubu chakauya pano. Sekureva kwevafambi, anokwanisa kuporesa zvirwere nekurapa kushaya mbereko. Pazuva rekufungidzirwa kwaAna, vadzidzi vemaukraine eUkraine vanoimba nziyo dzezvemweya padyo negungwa.

7 Nyamavhuvhu mukarenda yenyika inonzi "zuva raAnna Nguva yechando-Pointer" (Anna-Kholodnitsa). Iye anoyeuchidza nezve iri pedyo yakaipa mamiriro ekunze, anofanotaura hunhu huri kuuya hwechando. Mumazuva ekare, zvaitendwa: kana husiku hwatsva, iyo inotonhora ichauya mangwanani, uye mwedzi yechando inotonhora. Pane chirevo chinoti: "Chii chinonzi Anna tisati tadya masikati - akadaro mwaka wechando kusvika Zvita; chii chiri mushure mekudya kwemasikati - inguva yechando yakatevera Zvita. "Nenzira, Zuva rekufungidzirwa kwaamai veMhandara rinoenderana nemazita ezuva revamiriri vese vechikadzi vane zita rekuti Anna.

Yakakurumbira nenyaya