Ndeipi Nguva Yematambudziko

Ndeipi Nguva Yematambudziko
Ndeipi Nguva Yematambudziko

Video: Ndeipi Nguva Yematambudziko

Video: Platinum Prince - Nguva (Ndipe Mic) 2022, Gunyana
Anonim

Pakave nenguva dzinoverengeka munhoroondo yeRussia apo nyika yaive pamucheto wedambudziko rakakomba rezvematongerwo enyika uye yakatowira mune yehondo yevagari vemo. Muenzaniso wechiitiko chakadai unogona kudaidzwa kuti inguva inonzi Nguva Yematambudziko.

Ndeipi Nguva Yematambudziko
Ndeipi Nguva Yematambudziko

Nguva yematambudziko mune nhoroondo yeRussia inoonekwa seyakaitika kubva muna 1598 kusvika 1613, apo nyika yeMuscovite yaive pakati pekurwira chigaro cheumambo, kumukira nekupindira kune dzimwe nyika.

Chikonzero chikuru cheNguva yematambudziko yaive dynastic dambudziko. Tsar Ivan IV anotyisa aive nevanakomana vatatu vakapona vachiri vacheche. Mwanakomana wedangwe Ivan, uyo aifanirwa kuve mugari wenhaka, akafa nekuda kwekukonana nababa vake. Mwanakomana wepakati Fyodor akazova mugari wenhaka. Pakupedzisira, aive mutongi asina kusimba. Munzira dzakawanda, pasi pake, simba chairo raive mumaoko emukomana Boris Godunov, mukoma wemukadzi wemutongi, Irina. Fyodor aive noutano husina kunaka uye akafa muna 1598. Haana kusiya mugari wenhaka, uye Rurik youmambo pachigaro choushe chakakanganiswa. Kunyangwe paive nemhuri dzinoverengeka dzechikomana uye dzemachinda mudunhu reMoscow, zvichitungamira dzinza revarume kubva kuRurik, nekuda kwekunyengera, simba rakaenda kuna Boris Godunov, ane mhuri yaive yakaderera mukuremekedzwa uye isina hukama neimba yekutonga. Izvi zvakafanoronga chinzvimbo chinotyisa chaGodunov pachigaro cheushe, kunyangwe paine matarenda ehurumende.

Tsar mwanakomana wechitatu mwanakomana, Dmitry, akafa muna 1591 pasi pemamiriro ezvinhu asinganetsi. Kusvikira ikozvino, vezvakaitika kare havagone kusvika pachibvumirano kuti akafa netsaona here kana kuti akaurawa naGodunov. Asi hunhu hwake hwakazoshandiswa nemufambi Grigory Otrepiev, uyo akazvizivisa pachake semunana akapukunyuka muchinda. Akakwanisa kuwana rutsigiro kubva kuna mambo wePoland, muvengi wenguva refu wemambo weMoscow muhondo yenharaunda. Munyengeri neuto rePoland vakatora nyika dzinoverengeka ndokusvika kuMoscow. Tsar Boris Godunov akafa mupambi asati auya kuMoscow, uye mwanakomana wake, uyo aifanirwa kugara nhaka chigaro, akabatwa akaurayiwa. Otrepyev akava mutongi, munhoroondo mabhuku akagamuchira zita reNhema Dmitry I.

Zvisinei, kutonga kwamambo mutsva hakuna kugara kwenguva refu. Kushamwaridzana kwake nevatorwa kwakamutsa kusagutsikana pakati pevagari uye chikamu chevakomana. Nekuda kwekurangana, akabatwa ndokuurayiwa muna Chivabvu 1606.

Vasily Shuisky akasarudzwa mutongi, asi aisakwanisa kuramba aine simba pamusoro penyika yese. Mumwe nyengeri akaonekwa - Wenhema Dmitry II, neimwe nzira anonzi Tushinsky Mbavha. Pamwe chete naye, kusagadzikana muhurumende kwakakura nekuda kwekumukira kwevarombo. MaPolish nemaTatar mauto akaparadza matunhu ega ega ekumaodzanyemba nekumadokero. Pakazosvika 1610, Tsar Vasily Shuisky akazopedzisira aratidzira kutadza kutonga nyika yose mumaoko ake, nekuda kwaizvozvo akadzingwa. Nzvimbo yake yakatorwa nekanzuru yevanomwe boyars, vaitonga nyika.

Zvisinei, sarudzo inokosha haina kuitwa - ndiani achava mambo. Chinzvimbo chemutongi chakapihwa muchinda wePoland Vladislav, asi chikamu chevatongi veMoscow vakapokana nazvo. Kuti nyika isunungurwe kubva kuvaPoll, yakaunganidzwa mauto emunyika, akatungamirwa naKuzma Minin naPrince Pozharsky.

Mushure mekudzingwa kweMatanda kubva kunharaunda huru yeMoscow, Zemsky Sobor yakasikwa. Nguva yeMatambudziko yakapera nekugadzwa kwaMikhail Romanov, uyo akasarudzwa kukereke iyi muna 1613.

Mhedzisiro yeNguva yeMatambudziko eRussia nyika yaive kuparara kwehupfumi uye kurasikirwa kwechikamu chemadunhu ekumadokero. Kudzoreredza kuzere kwenyika mushure mekukura kwakadai kwakatora makumi emakore.

Yakakurumbira nenyaya